Aktuality

 • 30.7.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 5. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 15.5.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 4. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 16.3.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 3. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 5.1.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 2. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 2.11.2020
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 1. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 30.09.2020
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byla zpracována pro každý okres Moravskoslezského kraje genderově senzitivní analýzu trhu práce. Celkem bylo zpracováno 6 genderově senzitivních analýz trhu práce, jejichž výstupy jsou ve formě závěrečných zpráv pro každý okres. Jednotlivé závěrečné zprávy jsou publikovány zde.


 • 21.2.2020
 • Realizujeme nábor cílové skupiny do projektu „Rozvojové centrum pro nezaměstnané rodiče“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011884. Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti, které jsou zároveň neaktivními osobami, nebo jsou zároveň uchazeči o zaměstnání.

  Plánované aktivity jsou: poradenství, kurzy a workshopy se zaměřením na rozvoj základních kompetencí a motivaci, rekvalifikační/profesní kvalifikace a podpora uplatnění na trhu práce.

  Bližší informace o projektu zde


 • 2.1.2020
 • Zahajujeme realizaci projektu „Rozvojové centrum pro nezaměstnané rodiče“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011884, jehož hlavním cílem je komplexní podpora vedoucí k přístupu k zaměstnání pro osoby z Moravskoslezského kraje hledající zaměstnání, tzn. zvýšit míru zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

  Plánované aktivity jsou:

  • poradenství,
  • motivační kurzy a workshopy,
  • kurzy rozvoje základních kompetencí,
  • rekvalifikační/profesní kvalifikace,
  • podpora uplatnění na trhu práce.
   

  Bližší informace o projektu zde.


 • 12.11.2019
 • Nabízíme možnost zapojit se do jedinečného projektu se zaměřením na snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a přispět k eliminaci vnímání povolání jako ženských a mužských. V současné době probíhají genderově senzitivní analýzy trhu práce v 6 okresech Moravskoslezského kraje. Pokud se chce do projektu zapojit i vaše firma, tak nás kontaktujte na adresu sedukon@sedukon.cz.

  „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“ reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537


 • 1.10.2019
 • Zahajujeme realizaci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“ reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537“, jehož hlavním cílem je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a přispět k eliminaci vnímání povolání jako ženských a mužských.
   

  Plánované aktivity jsou

  • genderově senzitivní analýzy trhu práce v 6 okresech Moravskoslezského kraje,
  • poradenství zaměřené proti genderové diskriminaci a rekvalifikace žen ohrožených na trhu práce na genderově nestereotypní profese,
  • osvěta tématu genderové rovnosti.
   

  Bližší informace o projektu zde.


 • 16.1.2018 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Více informaci zde.


 • 23.11.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Výstupy projektu jsou zaměřeny na podporu zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělání, zvyšování informovanosti rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Více informaci zde.


 • 5.5.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Společnost Sedukon, o.p.s. nabízí možnost využit e-learningové kurzy, příručky a další výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003 ZDARMA. Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Bližší informace zde.


 • 25.1.2017 Všechny barvy duhy
 • Nabízíme Vám možnost využít hry pro multikulturní výchovu, pracovní list a další výstupy projektu Všechny barvy duhy reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0011 ZDARMA, ke stažení na stránkách www.sedukon.cz Dále pro Vás můžeme připravit workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Více informaci zde.


 • 23.1.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Jedná se o příručky „Rozvíjíme své dítě“ a Neklidné, nesoustředěné dítě“ a e-lernongový kurz. Více informaci zde.


 • 1.1.2017 Koučink centrum
 • Od 1.1.2017 realizujeme nový projekt Koučink centrum pro rodiče jako podpora jejich návratu na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003170 zaměřený na zlepšení postavení osob po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené na trh práce prostřednictvím komplexní podpory rodičů. Bližší informace zde nebo na našich stránkách www.sedukon.cz/narodni-projekty/


 • 21.9.2016 Projekt Všechny barvy duhy
 • Nabízíme Vám hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy, případně workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Výstupy projektu jsou ZDARMA ke stažení na našich stránkách www.sedukon.cz. Jedná se o výstupy projektu Všechny barvy duhy reg.č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011. Bližší informace zde. zde.


 • 15.9.2016
 • Nabízíme stále ZDARMA výstupy projektu zaměřeného na multikulturní výchovu na ZŠ. Více informací na:www.multikulturazlin.cz nebo zde.


 • 15.9.2016 Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Společnost Sedukon, o.p.s. nabízí možnost využit zdarma výstupy projektu: VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003. Bližší informace na www.vstricnaskola.cz nebo zde.


 • 28.7.2016 Workshop projetu FLY
 • 28.7.2016 se naši zaměstnanci účastnili workshopu projetu FLY, který se zabývá finanční gramotností. I Vy si můžete ZDARMA vyzkoušet e-learningový kurz, který se v rámci projektu FLY realizoval. Odkaz na e-kurz v češtině naleznete zde. Další informace fly-project.eu/about-onas-cz./


 • 28.6.2016 Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu. Jedná se o výstupy zaměřené na, rozvíjení kompetence žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Bližší informace na www.vstricnaskola.cz nebo zde.


 • 27.6.2016
 • Podporujeme multikulturní výchovu na ZŠ. Nabízíme možnost využít ZDARMA výukové materiály a ostatní výstupy projektu zaměřeného na témata jako migrace, chudoba, sociální vyloučení, boj islámu a proamerické kultury, menšiny a mnohá další jsou velmi diskutovanými a medializovanými tématy dnešního multikulturního světa. Více informací na:www.multikulturazlin.cz nebo zde.


 • 2.5.2016Projekt Všechny barvy duhy, reg. č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011
 • Nabízíme Vám hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy, případně workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Další informace zde.


 • 30.3.2016Nabízíme Vám školení Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele v online formě ZDARMA.
 • Kurz byl vytvořen v rámci projektu Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce s registračním číslem CZ.1.07/1.3.05/02.0013. Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol. Kurz Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele je složený z následujících témat: práce v týmu, úspěšná komunikace, kreativní myšlení, brainstorming, komunikace v obtížných a problémových situacích, asertivní jednání, emoční inteligence a organizace práce. zde


 • 1.3.2016
 • Nabízíme možnost využít ZDARMA výukové materiály a ostatní výstupy projektu zaměřeného na témata jako migrace, chudoba, sociální vyloučení, boj islámu a proamerické kultury, menšiny a mnohá další jsou velmi diskutovanými a medializovanými tématy dnešního multikulturního světa. Více informaci zde.


 • 10.12.2015Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce, reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0013
 • Dovolujeme si Vám nabídnout možnost využít ZDARMA e-learningový kurz Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele složený z několika témat. Tento e-learningový kurz vzniknul při realizaci projektu Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce s registračním číslem CZ.1.07/1.3.05/02.0013. Projekt byl zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol. V souvislosti se zvládáním zátěžových situací ve škole a s řešením konfliktních situací spojených mj. s rostoucím agresivním chováním žáků mezi sebou i vůči pedagogům. E-learningový kurz zahrnuje rovněž rozvoj sociálních a komunikačních dovedností pedagogů. Jedná se o moderní a atraktivní formu dalšího vzdělávaní, které je pro Vás zdarma v rámci udržitelnosti projektu. Bližší informace zde.


 • 5.11.2015Projekt Všechny barvy duhy, reg. č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011
 • Nabízíme ZDARMA výstupy projektu zaměřeného na potírání rasismu, xenofobie a zvyšování multikulturní výchovy u dětí ve věku 11 – 15 let a to formou her. Výstupy projektu a další informace získáte zde


 • 3.11.2015Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003
 • Podporujeme kompetence žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Výstupy projektu ZDARMA na www.vstricnaskola.cz


 • 15.9.2015VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízí možnost využit zdarma výstupy projektu: Vstřícná Škola, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003 Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy, V případě zájmu můžete navštívit naše webové stránky projektu www.vstricnaskola.cz


 • 12.9.2015Podpora multikultury pokračuje!
 • Podrobnosti ke stažení zde.


 • 4.6.2015Podpora multikultury pokračuje
 • V současné době máte možnost využít výukové materiály i ostatní výstupy projektu Podpora multikulturní výchovy na ZŠ – rozvoj tolerance a sociálních kompetencí žáků, reg. č. CZ.1.07/1.2.08/02.0006, který byl spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR. Jedná se o výstupy zaměřené k problematice a rasismu a xenofobie pro výuku žáků, pro přípravu pedagogů škol a širokou veřejnost. Veškeré informace o projektu, včetně přístupů k výstupům, získáte na stránkách projektu http://www.multikulturazlin.cz a http://test.multikulturazlin.cz, kde je po registraci volně přístupný e-learning. E-learningové moduly pro pedagogy jsou zaměřeny na témata: Islám a evropská kultura, Migrace, Obraz cizinců, Migrace a rozvoj. Pro žáky jsou zpracovány následující témata: Sociálně komunikační dovednosti, Komunikace ve skupině, Etnické menšiny, Problematika běženců, Soužití kultur, Rasismus a xenofobie, Střet civilizací, Sociální vyloučení a chudoba. Budeme rádi, když využijete naše výstupy a případně nám poskytnete zpětnou vazbu. Leták ke stažení zde.


 • 15.4.2015Vzdělávací klíč
 • Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele reportu, podrobnosti ke stažení zde.


 • 29.9.2014PROACT Newsletter 2
 • 29.9. se ve franzouzském Bordeaux konala závěrečná konference projektu PROACT. O tom, co se na ní událo se dozvíte v následujícím reportu, který je ke stažení zde.


 • 9.7.2014PROACT Newsletter
 • V rámci projektu PROACT vyšel první Newsletter, který Vás stručně seznámí s projektem samotným a jeho pilotním školením, které proběhlo v České republice a účastnilo se jej pět neziskových organizací z různých oborů. Všechny materiály jsou volně ke stažení zde.


 • 15.3.2014Setkání partnerů projektu v Ostravě
 • Ve dnech 10. - 11. března 2014 se v Ostravě konalo setkání partnerů projektu ProACT. Cílem tohoto projektu je přenesení francouzské metodiky DLA do ostatních zemí zapojených do projektu. DLA metodika slouží k diagnostice neziskových organizací a posílení jejich managementu. Účelem Ostravského setkání bylo zhodnotit, čeho již bylo v projektu dosáhnuto a probrat plán na následující měsíce. Ty budou pro projekt klíčové, jelikož během nich budou probíhat školení a sezení s neziskovými organizacemi, jejich hodnocení a následná práce na zefektivnění jejich vnitřních procesů. Každá z těchto organizací získá certifikát potvrzující jejich účast v prvním kole školení ProAct. Dalším tématem bylo vytvoření konceptu a naplánování závěrečné konference, která se bude konat v září 2014 v Bordeaux. V rámci konference vystoupí nejen partneři projektu, ale také místní národní agentura, zastupitelé města a neziskové organizace, pro které budou navíc připraveny různé workshopy.


 • 2.12.2013Setkání školitelů projektu Proact v Bordeaux
 • Ve dnech 7. – 11. října 2013 proběhlo ve francouzském Bordeaux setkání partnerů projektu ProAct za účelem předání metodiky využití diagnostického nástroje, jež je zároveň jeden z hlavních výstupů tohoto projektu. Hlavním cílem mítinku bylo představit a ukázat práci s inovativním diagnostickým nástrojem, který byl vyvinut právě ve Francii, a v rámci projektu ProAct má dojít k jeho přenesení do ostatních partnerských zemí. Hlavním důvodem pro vyvinutí metodiky DLA byla potřeba zlepšit efektivitu práce a řízení v neziskových organizacích vzhledem k jejich misi, a také naučit manažery takovýchto organizací přizpůsobovat se probíhajícím kontextuálním změnám. Základním kamenem metodiky je diagnostický nástroj v podobě podrobného dotazníku, díky kterému konzultant zjistí současný stav v instituci a na jeho základě pak vytvoří soubor doporučení vedoucích ke zlepšení situace. Tato doporučení jsou pak předána a vysvětlena zástupcům organizace v průběhu osobních konzultací. Na pětidenním setkání byla lektorům z partnerských organizací projektu představena celá metodika použití nástroje a zároveň si mohli diagnostiku v praxi vyzkoušet na dvou neziskových organizacích. Velkým přínosem pro pochopení celého procesu byly také příklady dobré praxe, které představili lidé z neziskových organizací, kteří s nástrojem DLA již pracovali.


 • 13.5.2013Všechny barvy duhy
 • Uplynul více než rok od úspěšného ukončení realizace projektu „Všechny barvy duhy“ (reg.č.: CZ.1.07/1.2.08/03.0011) a projekt vstoupil do fáze hodnocení jeho udržitelnosti. Při realizaci projektu vznikla příručka Hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy a Hry podporující multikulturní snášenlivost mezi dětmi. Všechny tyto materiály byly rozšířeny mezi 17 středisek volného času a domů dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Hry a příručky byly díky tomu využívány na dětských letních táborech, nebo při akcích Dětského studentského parlamentu města Uherské Hradiště. Všechny materiály jsou volně ke stažení zde.


 • 22.4.2013Proact Školení
 • Ve dnech 16. – 18. 4. 2014 se v Ostravě konalo pilotní školení projektu ProACT, který si klade za cíl podpořit kapacity neziskových organizací pomocí francouzské metodologie DLA. Ta vede ke zvýšení znalostí a zdokonalení klíčových pracovních kompetencí manažerů, zaměstnanců a dobrovolníků neziskových organizací a zároveň je učí jak vlastní organizaci lépe řídit a posilovat. Projekt do českého prostředí přenáší francouzské inovativní řešení, které funguje již 7 let. Jeho úspěšnost potvrzuje také to, že projekt získal podporu francouzské vlády. Každý z partnerů projektu se snaží adaptovat metodiku na potřeby a podmínky neziskového sektoru jeho země. Důležitou roli v adaptačním procesu hraje pilotní testování – série školení, on-site konzultací a workshopů, díky kterým český projektový tým získá cenné poznatky k přizpůsobení a lepšímu uplatnění metodiky v tuzemském prostředí. Na třídenním školení, které odstartovalo pilotní testování, se sešli zástupci šesti neziskových organizací z celé republiky různých velikostí a poslání. Mezi účastníky byli ředitelé organizací, projektoví manažeři nebo koordinátoři. Účastníci očekávají, že jim kurz pomůže zvýšit profesionalitu organizace, upravit vnitřní systémy, naučit se jak správně motivovat členy organizace či jak efektivně spolupracovat s jinými organizacemi. S naplněním těchto očekávání jim bude pomáhat hodnotitel skrze konzultace a návštěvy v organizacích. Úkolem hodnotitele je navést organizaci správným směrem, sledovat vývoj probíhajících změn a napomoci ji v jejím rozvoji. Po krátkém představení následovala teoretická část, během které byly účastníkům představeny klíčové oblasti, na které se školení zaměřuje. Na začátku sezení se účastníci seznámili s životním cyklem organizace, jeho jednotlivými etapami a různými organizačními modely. Velká část školení byla věnována hodnocení organizace - jak organizaci hodnotit, k čemu je hodnocení prospěšné a jak jej správně provést. Na to navazovala témata týkající se rozvoje a změny – jakmile si organizace uvědomí, kde má nedostatky, je čas s nimi pracovat a chyby napravit. V neposlední řadě diskutovali účastníci školení o správě organizace, jejich hodnotách, významu a poslání, zdroji – jak lidskými, tak finančními, a také o vztazích organizace s okolím a zainteresovanými stranami. Účastníci jsou nyní díky školení schopní lépe rozpoznat výchozí situaci, ve které se jejich organizace nachází, a tím také určit problematické oblasti. Po ukončení třídenního školení, jehož účelem bylo především předat účastníkům teoretické znalosti a podklady pro budoucí práci, už bude více záležet na samotných účastnících, jak s nabytými znalostmi naloží a využijí je ve prospěch své organizace. V tom jim bude samozřejmě nápomocen také hodnotitel, který bude na celý proces dohlížet.


 • 28.3.2013Podpora osob 50+ v Olomouckém kraji
 • Projekt Podpora osob 50+ v Olomouckém kraji, reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/74.00064, se zaměřuje na zvýšení kvalifikace osob starších 50ti let a tím zlepšení jejich uplatnění na trhu práce v Olomouckém kraji. V rámci projektu cílová skupina prošla pracovní diagnostikou na jejímž základě byl CS vypracován profesní plán a následně určen vhodný rekvalifikační kurz. V průběhu měsíců ledna- března prošla CS rekvalifikačními kurzy Prodavač, Pracovník v sociálních službách a rekvalifikačním kurzem na PC. V současné době probíhá vyhledávání pracovních míst pro CS a umisťování CS na tato pracovní místa, která jsou podpořena mzdovými příspěvky.


 • 22.3.2013Zaloguj se- transfer inovace
 • Projekt ZaL.O.G.uj se- transfer inovace, reg.č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00352 se zaměřuje na podporu nezaměstnaných osob do 25 let v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu dochází k transformaci již osvědčené metody L.O.G., která je aplikována pro tuto CS v Itálii, do českého prostředí. V měsíci březnu byl realizován týdenní seminář v Itálii, na kterém probíhalo předávání zkušeností a seznamování s metodou L.O.G. Tohoto semináře se zúčastnili jak experti partnera, tak naši experti, kteří převzaté zkušenosti aplikují v českých podmínkách. V současné době dochází k přípravám druhého týdenního semináře, který nyní proběhne v ČR .


 • 20.3.2013Sociální pracovníci
 • V projektu Podpora dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Zlínském kraji, reg.č.: CZ.1.07/3.2.03/04.0024, v současné době dochází k náboru cílové skupiny a zpracovávání materiálů pro následné vzdělávání. Toto vzdělávání bude probíhat kombinovanou formou (prezenční forma-zkušený lektor, důraz na praktický nácvik aktuálních témat, distanční forma-profesionálně zpracované interaktivní e-learningové opory).


 • 22.2.2013Vstřícná škola
 • V rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003, který je realizován z OP VK, byly vytvořeny také e-learningové opory s názvem Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Jedná se o distanční studijní materiál jak pro pedagogy již zapojené do projektu, tak i pro další pedagogy ze Zlínského kraje. E-learning bude sloužit ke zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 2. stupně základních škol bez speciální pedagogiky v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání žáků s SVP a integrace žáků s SVP do běžné třídy. Obsahuje témata jako např.: inkluzivní vzdělávání; osoba učitele v inkluzivní škole; žáci s SPU a jejich inkluze; metody podporující inkluzivní vzdělávání; hodnocení v inkluzivním vzdělávání; případové studie a jejich řešení. 22. 2. 2013 proběhlo pilotní ověření e-learningu pedagogickými pracovníky ze Základní školy Vsetín, Ohrada 1876, kterého se zúčastnilo 6 pedagogických pracovníků, z toho 5 žen a 1 muž. Všichni zúčastnění hodnotili e-learnigovou formu vzdělávání kladně.


 • 23.1.2013Vstřícná škola
 • Realizace projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 se pomalu završuje. V září 2012 proběhl workshop s rodiči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami), na který navázala příručka Rozvíjíme své děti, která byla v rámci projektu vytvořena a která se přímo na danou problematiku zaměřuje. V závěru roku 2012 byla vytvořena druhá příručka s názvem Neklidné, nesoustředěné dítě, která je nepřímým pokračováním příručky první. Je určena rodičům dětí se speciálními potřebami. Témata příručky se zaměřují na seznámení s lehkými mozkovými dysfunkcemi (LMD); na hlavní výchovné zásady důležité pro výchovu děti s LMD; na jejich charakteristické projevy (poruchy motoriky, aktivity, emoční poruchy atd.). Dále příručka nabízí cvičení a hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uklidnění dětí s LMD. Jedná se o široce využitelnou příručku pro všechny, kteří se s neklidným, nesoustředěným dítětem setkávají, a to nejen v rodině.


 • 10.12.2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • Další aktivitou projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059 bylo stínování pedagogickými pracovníky v AMEO (ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.) a v metalografické laboratoři. Zde měli možnost sledovat procesy při přípravě vzorků pro studium struktur oceli a následné vyhodnocování struktur oceli na různých typech metalografických mikroskopů. I tato aktivita sloužila pedagogům ke sběru materiálu pro zadané výstupy.


 • 12.11.2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • V rámci projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059 se má cílová skupina, resp. pedagogičtí pracovníci ze středních škol v Moravskoslezském kraji zúčastnit mj. exkurzí. První exkurze se uskutečnila dne 25. 10. 2012 a zúčastnili se jí všichni zapojení pedagogové. Průvodcem exkurze pro Trase č. 2 – Prvovýroba – byl Ing. Zela, dlouholetý zaměstnanec společnosti ArcelorMittal, Ostrava, a. s. Během exkurze měli pedagogové možnost sbírat materiál pro výstupy z projektu, a to pro tvorbu pracovních listů pro žáky a pro závěrečnou práci z odborné praxe.


 • 17.10.2012Vstřícná škola
 • V měsíci červnu byly v rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 na ZŠ Ohrada ve Vsetíně realizovány poslední vzdělávací aktivity ve školním roce 2011/2012 a to pro studenty 2. stupně spolupracujících ZŠ. Tímto došlo k realizaci všech plánovaných aktivit pro studenty v rámci projektu.

  Na tyto aktivity v novém školním roce 2012/2013 navázal workshop pro rodiče dětí se SVP (spec. vzděl. potřeb.) na ZŠ Kvítková ve Zlíně realizovaný dne 13.9.2012. Účelem realizace tohoto workshopu bylo seznámení rodičů s aktivitami, které jsou na škole pro podporu studentů se SVP realizovány. Došlo také k seznámení rodičů s možnostmi, jak podporovat děti se SVP v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit a to prostřednictvím příručky Rozvíjíme své děti, která byla v rámci projektu vytvořena a která se přímo na danou problematiku zaměřuje.


 • 17.10.2012Aktivní 50+
 • V rámci projektu Aktivní 50+ reg.č. CZ.1.04/3.3.05/68.00251 v současné době probíhá vyhledávání zbývajících pracovních míst pro účastníky projektu a jejich následné zaměstnávání. Doposud se podařilo nalézt celkem tři pracovní místa a to na střední Zahradnické škole, jedno pracovní místo v květinářství u paní Lydie Neuwerthové. Další pracovní místa se podařila nalézt u společnosti AFM s.r.o., Dopravní podnik města Ostravy a.s., u společností Ferona a Radovan Maxner.


 • 17.10.2012Program 50 plus
 • V projektu Program společnosti Sedukon, o.p.s. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/63.00111 bylo nalezeno 7 pracovních míst pro osoby z cílové skupiny projektu, na kterých bylo v prvním čtvrtletí tohoto roku zaměstnáno 9 osob- z toho 5 osob na plný úvazek a 4 osoby na úvazek poloviční. Všechny zaměstnané osoby na nalezených pracovních místech stále setrvávají.


 • 19.9.2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • Dne 30. 8. 2012 proběhly v rámci projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059, v prostorách školicího střediska ArcelorMittal Ostrava, a. s. kurzy. Tyto kurzy jsou součástí vzdělávacího programu ROZVOJ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYBRANÝCH TECHNICKÝCH OBORŮ (hutnictví, strojírenství, koksárenství a vedení hutního podniku) v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzů se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci ze zapojených škol, a to ze Střední školy elektrotechnické, Na Jízdárně, Ostrava, p. o., Střední průmyslové školy, Ostrava-Vítkovice, p. o., SPŠ, OA a JŠ s právem vykonávat státní jazykovou zkoušku, Frýdek-Místek, p. o. a ze Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice. Cílem bylo předat pedagogickým pracovníkům informace k zaměření kurzů Hutník – Koksař, Strojař – elektrikář, Manažer v hutním podniku, Ekonom v hutním podniku. Lektory kurzů pracovníci společnosti ArcelorMittal, Ostrava, a. s. Pozvání přijala i Mgr. Věra Válková, MBA, která v projektu zastupuje spolupracující firmu ArcelorMittal, Ostrava, a.s. Na závěr kurzů proběhla diskuse k organizačnímu zajištění odborných stáží a exkurzí v ArcelorMittal Ostrava, a. s.


 • 3.8.2012Vstřícná škola
 • V měsíci červnu byla v rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 na ZŠ Ohrada ve Vsetíně den 6.6.2012 realizována poslední vzdělávací aktivita pro studenty 2. stupně spolupracujících ZŠ vedená lektorkou Mgr. Zonnou Bařinkovou. Aktivity na téma „Rozvoj tolerance“ se zúčastnili studenti 7.B. Paní Mgr. Zonna Bařinková dále v tomto měsíci ukončila realizaci mentoringu pedagogických pracovníků ve výuce. Poslední realizovaný mentoring proběhl dne 1.6.2012 na ZŠ Ohrada ve Vsetíně. Projekt Vstřícná škola se nezaměřuje pouze na studenty a pedagogy, ale také na rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době je pro ně vytvářena příručka „Rozvíjíme své děti“. Tato příručka bude obsahovat metodiku a praktické návody pro rodiče, aby mohli lépe podpořit své děti v jejich vzdělávání a smysluplném využití volného času.


 • 3.8.2012Aktivní 50+
 • V projektu Aktivní 50+ reg.č. CZ.1.04/3.3.05/68.00251 byl v měsíci červnu ukončen poslední běh rekvalifikačního kurzu Svářeč CO2. Tento běh absolvovaly 2 osoby a obě jej úspěšně dokončily. Tímto došlo k ukončení realizace všech rekvalifikačních kurzů, které byly v rámci projektu poskytovány: Floristka, Řidič sk. D, Svářeč CO2. V současné době probíhá vyhledávání pracovních míst pro 13 osob z cílové skupiny projektu a jejich následné zaměstnávání. Zaměstnavatelům, u kterých byla či budou osobám z cílové skupiny projektu nalezena pracovní místa, bude poskytnut příspěvek na mzdu.


 • 3.8.2012Program 50 plus
 • V rámci projektu Program společnosti Sedukon, o.p.s. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/63.00111 bylo nalezeno 7 pracovních míst pro osoby z cílové skupiny projektu. Na těchto 7 pracovních místech bylo v průběhu měsíců ledna, února a března 2012 zaměstnáno 9 osob. Pěti osobám byla nalezena pracovní místa na hlavní pracovní poměr a to u společností Fishnet s.r.o., Domky plus pozemky s.r.o., MotoFocus.eu s.r.o, MP Invest a.s. a občanského sdružení Centrum mentoringu. Další 4 osoby byly od ledna 2012 zaměstnány na poloviční úvazek, čímž došlo k pokrytí 2 pracovních míst, u společnosti Centrum mentoringu, o.s.


 • 28. 6. 2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • Dne 28. 6. 2012 proběhlo v rámci projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059, v prostorách Střední školy elektrotechnické, Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava, p. o. úvodní setkání k projektu. Setkání se zúčastnili ředitelé středních odborných škol a středních odborných učilišť v MSK spolu s jejich pedagogickými pracovníky, kteří se přihlásili do projektu. Pozvání přijala i Mgr. Věra Válková, MBA, která v projektu zastupuje spolupracující organizaci ArcelorMittal Ostrava, a. s. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s cíli, obsahem a průběhem projektu. Byli také seznámeni s kreditním systémem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Proběhla diskuse na téma odborných stáží a exkurzí v ArcelorMittal Ostrava, a. s., což je stěžejní téma projektu.

Kontaktujte nás
Sedukon o.p.s.
+420 774 004 606 sedukon@sedukon.cz