Právě se nacházíte: Sedukon o.p.s. > Poradenství

Poradenství

Vyberte si z následujících kategorií:

Aktuality

 • 16.1.2018 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Více informaci zde.


 • 23.11.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Výstupy projektu jsou zaměřeny na podporu zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělání, zvyšování informovanosti rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Více informaci zde.


 • 5.5.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Společnost Sedukon, o.p.s. nabízí možnost využit e-learningové kurzy, příručky a další výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003 ZDARMA. Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Bližší informace zde.


 • 25.1.2017 Všechny barvy duhy
 • Nabízíme Vám možnost využít hry pro multikulturní výchovu, pracovní list a další výstupy projektu Všechny barvy duhy reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0011 ZDARMA, ke stažení na stránkách www.sedukon.cz Dále pro Vás můžeme připravit workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Více informaci zde.


 • 23.1.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Jedná se o příručky „Rozvíjíme své dítě“ a Neklidné, nesoustředěné dítě“ a e-lernongový kurz. Více informaci zde.


 • 1.1.2017 Koučink centrum
 • Od 1.1.2017 realizujeme nový projekt Koučink centrum pro rodiče jako podpora jejich návratu na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003170 zaměřený na zlepšení postavení osob po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené na trh práce prostřednictvím komplexní podpory rodičů. Bližší informace zde nebo na našich stránkách www.sedukon.cz/narodni-projekty/


 • 21.9.2016 Projekt Všechny barvy duhy
 • Nabízíme Vám hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy, případně workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Výstupy projektu jsou ZDARMA ke stažení na našich stránkách www.sedukon.cz. Jedná se o výstupy projektu Všechny barvy duhy reg.č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011. Bližší informace zde. zde.


 • 15.9.2016
 • Nabízíme stále ZDARMA výstupy projektu zaměřeného na multikulturní výchovu na ZŠ. Více informací na:www.multikulturazlin.cz nebo zde.


 • 15.9.2016 Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Společnost Sedukon, o.p.s. nabízí možnost využit zdarma výstupy projektu: VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003. Bližší informace na www.vstricnaskola.cz nebo zde.


 • 28.7.2016 Workshop projetu FLY
 • 28.7.2016 se naši zaměstnanci účastnili workshopu projetu FLY, který se zabývá finanční gramotností. I Vy si můžete ZDARMA vyzkoušet e-learningový kurz, který se v rámci projektu FLY realizoval. Odkaz na e-kurz v češtině naleznete zde. Další informace fly-project.eu/about-onas-cz./


 • 28.6.2016 Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu. Jedná se o výstupy zaměřené na, rozvíjení kompetence žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Bližší informace na www.vstricnaskola.cz nebo zde.


 • 27.6.2016
 • Podporujeme multikulturní výchovu na ZŠ. Nabízíme možnost využít ZDARMA výukové materiály a ostatní výstupy projektu zaměřeného na témata jako migrace, chudoba, sociální vyloučení, boj islámu a proamerické kultury, menšiny a mnohá další jsou velmi diskutovanými a medializovanými tématy dnešního multikulturního světa. Více informací na:www.multikulturazlin.cz nebo zde.


 • 2.5.2016Projekt Všechny barvy duhy, reg. č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011
 • Nabízíme Vám hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy, případně workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Další informace zde.


 • 30.3.2016Nabízíme Vám školení Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele v online formě ZDARMA.
 • Kurz byl vytvořen v rámci projektu Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce s registračním číslem CZ.1.07/1.3.05/02.0013. Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol. Kurz Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele je složený z následujících témat: práce v týmu, úspěšná komunikace, kreativní myšlení, brainstorming, komunikace v obtížných a problémových situacích, asertivní jednání, emoční inteligence a organizace práce. zde


 • 1.3.2016
 • Nabízíme možnost využít ZDARMA výukové materiály a ostatní výstupy projektu zaměřeného na témata jako migrace, chudoba, sociální vyloučení, boj islámu a proamerické kultury, menšiny a mnohá další jsou velmi diskutovanými a medializovanými tématy dnešního multikulturního světa. Více informaci zde.


 • 10.12.2015Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce, reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0013
 • Dovolujeme si Vám nabídnout možnost využít ZDARMA e-learningový kurz Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele složený z několika témat. Tento e-learningový kurz vzniknul při realizaci projektu Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce s registračním číslem CZ.1.07/1.3.05/02.0013. Projekt byl zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol. V souvislosti se zvládáním zátěžových situací ve škole a s řešením konfliktních situací spojených mj. s rostoucím agresivním chováním žáků mezi sebou i vůči pedagogům. E-learningový kurz zahrnuje rovněž rozvoj sociálních a komunikačních dovedností pedagogů. Jedná se o moderní a atraktivní formu dalšího vzdělávaní, které je pro Vás zdarma v rámci udržitelnosti projektu. Bližší informace zde.


 • 5.11.2015Projekt Všechny barvy duhy, reg. č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011
 • Nabízíme ZDARMA výstupy projektu zaměřeného na potírání rasismu, xenofobie a zvyšování multikulturní výchovy u dětí ve věku 11 – 15 let a to formou her. Výstupy projektu a další informace získáte zde


 • 3.11.2015Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003
 • Podporujeme kompetence žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Výstupy projektu ZDARMA na www.vstricnaskola.cz


 • 15.9.2015VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízí možnost využit zdarma výstupy projektu: Vstřícná Škola, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003 Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů